เกี่ยวกับเรา

   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจแขนงต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นยานยนต์, อุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเคมี รวมถึงวงการแพทย์ และวงการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดังกล่าวต่างมีส่วนของการขนถ่าย เคลื่อนย้ายสารเคมีในการดำเนินกิจการทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิต, อยู่ในส่วนประกอบเครื่องจักร ตลอดจนการบำบัดของเสียจากการผลิต

   บริษัท ไอเอ็มอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าและจำหน่ายปั๊มที่ใช้กับสารเคมี เช่น ปั๊มโซลินอยด์, ปั๊มมิเตอริ่ง, ปั๊มไดอะแฟรม, ปั๊มขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก, ปั๊มน้ำชนิดไม่ต้องล่อน้ำ ปั๊มเฉพาะทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและอุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น  คอนเดนเซทปั๊ม ปั๊มระบบหมุนเวียน โลปปั๊ม รวมถึงเครื่องมือวัดค่าต่างๆ จากต่างประเทศ

   ด้วย ทีมงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ ได้ดูแลลูกค้าโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการด้วยความซื่อสัตย์  โดยมีทีมวิศวกรขายที่มีความรู้ความสามารถ สามารถให้คำแนะนำ และตอบทุกปัญหาให้กับลูกค้า มีทีมเทคนิคที่สามารถติดตั้ง ซ่อมแซม รวมถึงให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เกี่ยวกับสารเคมี ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ต้องการอย่างครบวงจร

   บริษัท ไอเอ็มอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในหลักการ เลือกสรรเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ในราคายุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญอันทำให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อีเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

   บริษัท ไอเอ็มอี คอร์ปอเรชั่น ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมทีมงาน และดูแลแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกกระบวนการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใน ไอ เอ็ม อี

20161111_092357-01
20161111_092237-01
20161111_091028-01
20161111_090907-01
20161111_100322-01

THALAND has been developing rapidly in industry for last decades, especially electronics, car’s parts, chemical, petrochemical, medical, science and laboratory. Every process, such as production, assembly, waste treatment or part of machine, requires chemical and needs to transfer from point to point.

IME Corporation Co., Ltd is established to import and distribute machine for chemical, such as solenoid pump, motor drive pump, diaphragm pump, magnetic drive pump, self-priming pump; or special products that are particularly required in condenser & refrigeration industry and food & drug industry, such as condensate pump, circulate pump, lobe pump, measuring meter and tester.

With team of experts, IME provides products with world-class quality and service with honesty. Our skilled engineers can recommend in model selection suitable for each application. Our technicians provide range of service, for example installation, repairing; including preventive maintenance (PM) suggestion. Our customers will be ensured to get full service in one place.

Our philosophy, selecting quality products and providing with reasonable price, has been widely appreciated by customers. Now, IME Corporation Co., Ltd has served customers in many industries, for example Sugar Industry, Power Plant, Food &Drink Industry, Food &Drink Industry, Garment Industry, Electronics Industry, Chemical Industry, Hotels and Office Buildings.

We keep on developing in every detail to reach the satisfaction of customers as this is the way we are thankful to all for choosing IME Corporation Co., Ltd.

20161111_092357-01
20161111_092237-01
20161111_091028-01
20161111_090907-01
20161111_100322-01