TRANFER CHEMICAL PUMPS

Showing all 13 results

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ (Explosion-proof)
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง (high viscosity liquids)
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด, ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้
 • Self-priming ในตัวเอง
ลักษณะทั่วไป
สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ (Explosion-proof)
สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้
สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง (high viscosity liquids)
สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้
Self-priming ในตัวเอง

 

จุดเด่น
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำมันหรือสารเคมี
ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

 

เหมาะกับของเหลวประเภท
กรด, ด่าง, แอลกอฮอล, สารทำละลาย, ยาง, ของเหลวผสม อิมัลชั่น
น้ำยาใช้ในระบบ CIP, น้ำปรุงรส, เม็ดสี
กาว, เยื่อกระดาษ, น้ำยากระจายเยื่อกระดาษ, เรซิน, โซเดียม ซิลิเกท, ไททาเนียม ออกไซด์
โคลน, กระบวนการอัดกรอง, การปรับสภาพน้ำ และ ฟลอกคูแลนท์
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า, กรดหลายชนิด, สารทำละลาย, อนุภาคตะกอน, น้ำยาวานิช, น้ำยาอีนาเมล
โอนถ่ายของไหล, ของเหลวบริสุทธิ์สูง, กระบวนการเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า, ปรอท, สารทำละลาย
กาว, สารเติมแต่ง, น้ำยาวานิช, หมึก, สี, ลาเท็กซ์, กรด, เรซิน, เม็ดสี
 • EP Series เครื่องสูบน้ำมัน จาก Koshin (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบน้ำมันมือบีบ ที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง สามารถใช้งานกับ น้ำมันก๊าด (Kerosene) การใช้งานง่ายด้วยสวิทซ์ควบคุมขนาดใหญ่
 • สำหรับเปิด/ปิดการสูบ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย ชนิด AA 2 ก้อน มีระบบหยุดอัตโนมัติสำหรับ รุ่น EP-303 (*รุ่น EP-103 ไม่มีระบบตัดการดูดอัตโนมัติ)
 • Koshin FD/FA/FR Series (Made in Japan) เป็นเครื่อสูบน้ำมันแบบปั๊มไฟฟ้าสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดย FD Series จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ส่วน FA Series และ FR Series จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยทั้ง 3 ซีรีย์
 • ตัวปั๊มมีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิด และเหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมันทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันดีเซล น้ำมันอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ปั๊มสูบน้ำมัน Koshin FS Series (Made in Japan) มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ FS-12D และ FS-24D ใช้ไฟแบตเตอรีขนาด 12 และ 24 V DC ใช้ดูดน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล (ห้ามใช้กับของเหลวหรือน้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำ เช่นน้ำมันเบนซิน)
 • สามารถใช้กับท่อเชื่อมต่อขนาด 20 mm. (3/4″)
 • ปั๊มสูบน้ำมัน GM Series จาก Koshin (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบน้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ ตัวปั๊มน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • สามารถใช้งานสำหรับสูบน้ำมันได้หลากหลายชนิด เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล มีวาล์วสำหรับส่งผ่านของเหลวกรณีที่ตัวเครื่องสูบติดปัญหา มีเสียงเบาขณะทำงาน สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งขนาด 25 mm. (1″)
 • LP Series ปั๊มสูบน้ำมันมือหมุน (รอบละลิตร) ยี่ห้อ Koshin (Made in Japan) รุ่น LP-32 เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ เช่น ดีเซล โดยหมุนหนึ่งรอบสามารถสูบน้ำมันได้ 1 ลิตร
 • มีตัวกรองป้องกันเศษวัสดุ ตัวเสื้อปั๊มผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน
 • Koshin SB Series (Made in Japan) เครื่องสูบน้ำมันแบบมือหมุน (Hand Rotary Pump) เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดสูงและต่ำ เช่น ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าซ
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่น SB-20 และ SB-25
 • Koshin SB Series (Made in Japan) เครื่องสูบน้ำมันแบบมือหมุน (Hand Rotary Pump) เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดสูงและต่ำ เช่น ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าซ
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่น SB-20 และ SB-25
 • ปั๊มสูบน้ำมัน แบบมือบีบ PH Series จาก Koshin (Made in Japan) เป็นเครื่องสูบน้ำมันมือบีบ ที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง สามารถใช้งานกับการปั๊มสูบ น้ำมันก๊าด (Kerosene) เบนซิน (Gasoline) ดีเซล (Diesel oil) สารละลาย (Solvent) และสำหรับน้ำใช้ (Water (Non-potable) )
 • ขนาดเล็กน้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพาไปใช้งาน มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือ PH-10 และ PH-20
 • เครื่องสูบน้ำมัน แบบมือบีบ รุ่น PP Series จาก Koshin (Made in Japan) มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือ  PP-25 เป็นเครื่องสูบน้ำมันแบบมือบีบ ที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง
 • สามารถใช้งานกับน้ำมันประเภท B (fuel oil B) น้ำมันก๊าด (Kerosene) ดีเซล (Diesel) ทั้งยังสามารถใช้กับการสูบน้ำ และไวท์(Wine) และอีกรุ่นคือ PP-25C ใช้สำหรับสารละลาย Solvent บางประเภท

Showing all 13 results