ปั๊มจ่ายสารเคมี

Showing all 12 results

ปั๊มสูบจ่ายน้ำยาเคมีประสิทธิภาพสูงรุ่น GMA สามารถทำอัตราการไหลได้ถึง 1200L/H และสามารถรองรับแรงดันได้ถึง 12 Bar ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ทนทาน ใช้มากในไลน์การผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดี,เคมี,อาหารและเครื่องดื่ม,กระดาษ ฯลฯ

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้

ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ลักษณะทั่วไป

 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ (Explosion-proof)
 • สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
 • สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้
 • สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง (high viscosity liquids)
 • สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด, ด่างและสารเคมีอื่นๆ
 • สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้
 • Self-priming ในตัวเอง
ลักษณะทั่วไป
สามารถใช้ได้กับของเหลวที่เป็นวัตถุไวไฟ (Explosion-proof)
สามารถรันดราย (Run Dry) ได้
สามารถใช้กับของเหลวที่มีตะกอนแขวนลอยปนอยู่ได้
สามารถใช้ได้กับของเหลวที่ความหนืดสูง (high viscosity liquids)
สามารถใช้กับสารที่เป็นกรด,ด่างและสารเคมีอื่นๆ
สามารถปรับอัตราการไหลและแรงดันได้
Self-priming ในตัวเอง

 

จุดเด่น
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำมันหรือสารเคมี
ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

 

เหมาะกับของเหลวประเภท
กรด, ด่าง, แอลกอฮอล, สารทำละลาย, ยาง, ของเหลวผสม อิมัลชั่น
น้ำยาใช้ในระบบ CIP, น้ำปรุงรส, เม็ดสี
กาว, เยื่อกระดาษ, น้ำยากระจายเยื่อกระดาษ, เรซิน, โซเดียม ซิลิเกท, ไททาเนียม ออกไซด์
โคลน, กระบวนการอัดกรอง, การปรับสภาพน้ำ และ ฟลอกคูแลนท์
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า, กรดหลายชนิด, สารทำละลาย, อนุภาคตะกอน, น้ำยาวานิช, น้ำยาอีนาเมล
โอนถ่ายของไหล, ของเหลวบริสุทธิ์สูง, กระบวนการเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า, ปรอท, สารทำละลาย
กาว, สารเติมแต่ง, น้ำยาวานิช, หมึก, สี, ลาเท็กซ์, กรด, เรซิน, เม็ดสี

Metering Pumps DOSSER MMG1 Series

0 out of 5
2 review(s)

Metering Pumps DOSSER MMG1 Series

0 out of 5
2 review(s)

MMG1 Series of DOSSER Metering pump is a motor-driven (Diaphagm Metering Pump) has been widely in use for petroleum. Chemical industry, power generation and other industrial metals.

Metering Pumps DOSSER MMJ Series

0 out of 5
2 review(s)

Metering Pumps DOSSER MMJ Series

0 out of 5
2 review(s)

DOSSER MMJ Series pumps Metering motor driven (Diaphagm Metering Pump) for its line of DOSSER MMJ Series available in seven versions, namely MMJ110/1.0,MMJ120/1.0,MMJ140/0.8,MMJ160/0.8,MMJ180/0.5,MMJ1100/0.4,MMJ1120/0.4

Metering Pumps DOSSER MSJ1 Series

0 out of 5
2 review(s)

Metering Pumps DOSSER MSJ1 Series

0 out of 5
2 review(s)

DOSSER MSJ1 Series Diaphragm Metering Pumps (Diaphragm Metering pump) is controlled by a microprocessor. A pump for pumping chemicals in the water and wastewater systems. Metering pumps Dosing Compatible with all chemicals, such as chlorine, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

METERING PUMPS DOSSER MPA Series

0 out of 5
1 review(s)

METERING PUMPS DOSSER MPA Series

0 out of 5
1 review(s)

Dosser MPA Series Solenoid Metering PumpHouse. Adjustable dual The adjustablefrequency adjustable volume There are several models to choose from the Max Capacity Flow from 1-15 L / H sized pipeline1/4 “PE and 3/8″ PE Power 22 W Frequency50/60 Hz.

METERING PUMPS DOSSER MPB Series

0 out of 5
2 review(s)

METERING PUMPS DOSSER MPB Series

0 out of 5
2 review(s)

Solenoid Metering Pump House Dosser MPA Series can adjust the frequency of 0-100 Stoke stoke up the minutes with buttons foradjusting both the Manual mode and Externalcontrol mode Batch and have automaticvoltage adjustment.

Pumps for liquid chemicals as Dosser MP Series Diaphragm Metering Pump is designed to be installed and used easily. Durable pumpAnd long lifetime Suitable for use with thecirculation of the cooling system. Wastewater Treatment And laboratory use, etc.

DOSSER MMG2 Series pumps Metering motor driven (Diaphragm Metering Pump) is available in all six editions MMG2380/0.6,MMG2500/0.6,MMG2800/0.5,MMG21000/0.4,MMG21400/0.3,MMG21600/0.3 into the meter. Bearing pumps have been very popular in the petroleum industry. Chemical industry, power generation and other industrial metals.

Showing all 12 results