ปั๊มน้ำแบบจุ่ม

Showing all 16 results

Pump Tsurumi FHP Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi FHP Series

0 out of 5
1 review(s)
 • เป็นปั๊มกรอง (Decanting Pump) มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสำหรับตะกอนลอย (Sludge)
 • ปั๊มชนิดนี้จะสามารถระบายของเหลวที่อยู่ระหว่างตะกอนลอยและตะกอนนอนก้นได้ ออกแบบมาให้สามารถต่อเชื่อมใช้งานกับท่อส่งที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm

Pump Tsurumi BQ Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi BQ Series

0 out of 5
1 review(s)
 • ปั๊มน้ำ Tsurumi BQ Series เป็นรุ่นที่ใช้ปั๊มน้ำ B Series เป็นต้นแบบ แต่ชิ้นส่วนทั้งหมดที่เปียกน้ำนั้นทำจากสแตนเลส ใบพัดแบบ Open Channel ที่กว้าง และกลไลการปาดของ Suction cover ช่วยให้การระบายน้ำออกไปได้อย่างราบลื่น แม้ว่าจะมีส่วนผสมของตะกอนของแข็งแขวนลอยอยู่ก็ตาม ปั๊มรุ่น BQ Series นี้
 • สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm. 

Water Pump Tsurumi BX Series

0 out of 5
0 review(s)

Water Pump Tsurumi BX Series

0 out of 5
0 review(s)
 • Pumps Tsurumi BX Series pumps are explosion-proof version of the B Series models and can be used in areas that can explode at any time.
 • This pump is designed according to the requirements of the EU and has been certified ATEX II 2 G Ex d IIB T4 can be connected to a hose in size from 80-100 mm.

Water Pump Tsurumi C Series

0 out of 5
1 review(s)

Water Pump Tsurumi C Series

0 out of 5
1 review(s)
 • The C-series in corporates a cutter mechanism consisting of a tungsten carbide tipped channel impeller and a saw-tooth suction cover surface hardened.

 • The cutter mechanism cuts fibrous materials to small pieces permitting clog-free pumping.

Pump Tsurumi MG Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi MG Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Tsurumi Pumps Model MG Series models with a pump mechanism crushed the suction side of the pump. This cuts the sediment into a smaller pump.
 • Thus helping to pump sewage through a small tube without clogging MG Series pumps can be connected to a hose with sizes ranging from 32-50 mm.

Pump Tsurumi OM Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi OM Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Pumps Tsurumi OM Series models OM3 and OMA3 production of stainless and specialty resins.
 • This pump is not just lighter. But also resistant to corrosion by pumping Semi-Vortex model is designed to reduce the log of the rotor. Caused by a mixture of debris and cause blockage of spinning rotors.
 • In the automatic version uses a cylindrical float, which allows it to be installed in areas Maximum OM Series pumps can be connected to a hose that measures 32 mm.

Pump Tsurumi PN Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi PN Series

0 out of 5
1 review(s)
 • PN Series pumps are one of Tsurumi VANCS Series models are manufactured from stainless steel and specialty resins.
 • This pump is not just lighter. But also resistant to corrosion, too Semi-vortex pump model is designed to allow the passage medium to work want variety. It can be connected to a hose with sizes ranging from 40-50 mm.

Pump Tsurumi SF Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi SF Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Tsurumi Pumps Model SF Series is made of cast iron. A compact Pumps with semi-open impeller (Semi-open) pumps are designed for pumping a High head and prevent bubbles in the pumping stations and wastewater treatment.
 • The connection to the pipe size from 50-80mm. Submersible pump (Submersible Wastewater Pumps) type Semi-Open Impeller.

Pump Tsurumi SQ Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi SQ Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Submersible Stainless-steel Pumps SQ Series.
  Pumps Tsurumi SQ Series is designed to be compact and lightweight.
 • All wet parts are made of stainless steel. The structure of the pump, a “Flow thru design” which is designed to cool the motor.
 • It also helps to work in a place where the water level is low. It can be connected to the pipeline Water in size from 40-50 mm.

 

Pump Tsurumi U Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi U Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Tsurumi Pumps Model U Series is a Vortex impeller to the motor is bipolar. Blade to cause the flow. This will allow sediment and materials can be pumped through a line out.
 • The slightest contact with the blades This allows the pump to work without choking in pumping sewage pumps Tsurumi U Series can be connected to a hose with sizes ranging from 40-80 mm.

Pump Tsurumi UX Series

0 out of 5
1 review(s)

Pump Tsurumi UX Series

0 out of 5
1 review(s)
 • Pumps Tsurumi UX Series is explosion-proof version of the U Series and can be used in areas that can explode at any time.
 • This pump is designed according to the requirements of the EU and has been certified ATEX II 2 G Ex d IIB T4 can be connected to a hose with sizes ranging from 50-80 mm.
 • ปั๊มน้ำไดโว่ (ปั๊มแช่) Mitsubishi รุ่น Tornado WSP-105S ตัวเรือนพลาสติก เหมาะสำหรับใช้ระบายน้ำในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นใต้ดิน อู่ซ่อมรถ บ่อน้ำเสีย และแหล่งน้ำขังอื่นๆ หรือจะใช้ถ่ายน้ำจากสระว่ายน้ำ ถังพักน้ำ บ่อเลี้ยงปลา หรือตู้ปลา
 • ใช้ในการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ หรือทำน้ำพุ และใช้กับงานทั่วๆ ไปภายในบ้าน เช่น ใช้ล้างรถ การระบายน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า หรือเครื่องล้างจาน เป็นต้น

Sanco JDS และ Sanco JSB Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ใบพัดเป็นแบบ Non-clogging ทนต่อการเสียดสี ใบพัดสามารถดูดได้ง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา
เหมาะสำหรับใช้กับงานระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสิ่งปฏิกูลเข้มข้นถึงปานกลางใน ระบบงานหนัก

 • ปั๊มน้ำ Tsurumi CX Series เป็นรุ่นที่ป้องกันการระเบิดของรุ่น C Series และสามารถใช้งานในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา
 • ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของ EU และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm.
 • Tsurumi submersible pumps with open impeller construction. The pump is designed for applications of high-power drain any weight.
 • Drainage can be effectively used in civil engineering or vacuum deep wells, etc., suitable for sewerage. Pumping water from a river or canal.
 • Underground drainage works in Drainage construction works Mixed with sand for drainage.
 • ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น UZ Series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง Passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนดีที่สุด
 • ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในการสูบน้ำ โสโครก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

Showing all 16 results