ปั๊มแรงดันสูง

Showing all 23 results

Annovi RHW Series Model RHW 15.15 N, high pressure pumps for heavy Annovi RHW Series is ideal for use in industrial applications. To ensure continuity in the implementation Annovi RHW Series is bringing quality products manufactured and imported from Italy. A maximum pressure of 150 bar, water up to 15 liters per minute.

Pump pressure Annovi AR Series products from Italy. Pump Pressure strength. Ideal for applications that require clean continuous use for a long time, such as for car care. Industrial plant petrochemical industry Washing cars, trucks, etc. The high-pressure injection pump Annovi AR Series to use all three models include AR412, AR388 and AR590 versions are motor size 1.4, 1.7 and 3.0 Kw respectively.

Annovi AC Cleaner for professional cleaning pressure pump pump Annovi AC Cleaner Pressure Cleaning Products manufactured and imported from Italy Annovi AC Cleaner is a pump pressure for cleaning jobs such as clearing the air by injecting dust. Or lichen stains on the window and door frame. Or cleaning the house

HPV 8.11 Annovi HPV Series models are high-pressure pump resistant heavy Annovi HPV Series high-pressure pump is suitable. For use in industrial applications that require continuous use. A maximum pressure of 100 bar, the water content of up to 8.5 liters per minute and produce quality products imported from Italy.

Annovi RC Series high-pressure pumps for heavy loads. Required continuity in the use Annovi RC Series is a cleaner industry (resistant heavy) Annovi RC Series available in four models, namely RC 8.15 N, RC 11.1 N, RC 13.17 N and RC 14.16 + F44 force. since the water pressure is 150-170 bar, world class products. Authentic Italian Made (Made in Italy) piston made of ceramic. Produced by high-precision continuous stroke. And durable The assembly of two-wheel or four-wheel trolley, as appropriate for the user.

Annovi RK Series high-pressure pumps for heavy loads. To ensure continuity in the implementation Annovi RK Series is a cleaner industry. Available in five models, namely RK 13.17 N, RK 15.20 H N, RK 15.25 H N, RK 18.28 H N and Model RK 21.20 H N size from 170-250 bar water pressure is a global product. Authentic Italian Made (Made in Italy) piston made of ceramic. Produced by high-precision continuous stroke. And durable The assembly of two-wheel or four-wheel trolley, as appropriate for the user.

SXM Series models SXM 15.20 N Pump SXM Series manufactured and imported from Italy (Made in Italy) resistant heavy-SXM Series is ideal for use in industrial applications that require continuous use. A maximum pressure of 350 bar with a maximum of 15 liters of water per minute.

Annovi XHW Series models XHW 11.17 N, high pressure pumps for heavy Annovi XHW Series is ideal for use in industrial applications. The need of continuous use. A leading manufacturer of quality products imported from Italy. A maximum pressure of 170 bar, water up to 11 liters per minute.

 • ถังแรงดันคุณภาพดี BAUMAN นำเข้าจากยุโรป ส่วนของ BPV Series เนื้อวัสดุทำจาก Butyl membrane ส่วน V Series (เนื้อวัสดุทำจาก EPDM membrane) BAUMAN 
 • มี หลายรุ่นหลายขนาดให้เลือก BPV8,BPV12,BPV16,BPV20,BPV25,BPVB25,BPV40,BPV50,BPV60,BPV80
  ,BPV110,BPV200,BPV300,BPV500,BPV750,BPV1000,BPV1500,BPV2000,BPV2500,BPV3000
  ,BPV4000,BPV5000 ตั้งแต่ขนาดถังความจุ 8-5000 ลิตร แรงดันลมสูงสุด 10 บาร์
  ทนอุณหภูมิสูงสุด 90 องศาเซลเซียส ทุกรุ่นประกอบพร้อมเกย์แรงดัน (ยกเว้น รุ่นที่ขนาดความจุน้อยกว่า 50 ลิตร)
 • Bauman BPVH Series BPVH110,BPVH200,BPVH300,BPVH500,BPVH750,BPVH1000 และ VH Series VH110,VH200,VH300,VH500,VH750,VH1000 ถังแรงดันคุณภาพดี สินค้านำเข้าจากยุโรป เนื้อวัสดุทำจาก Butyl membrane (BPVH) และ EPDM membrane (VH)
 • มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ขนาดถังความจุ 110-1000 ลิตร แรงดันลมสูงสุด 15 บาร์ ทนอุณหภูมิสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
 • HPH/H Series ถังควบคุมแรงดันน้ำยี่ห้อ Bauman สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากยุโรป
 • มีจำหน่ายทั้งหมด 10 รุ่น ได้แก่ BPH8 / H8, BPH12 / H12, BPH16 / H16, BPH20 / H20, BPH25 / H25, BPH40 / H40, BPH50 / H50, BPH60 / H60, BPH80 / H80 และรุ่น BPH110 / H110 ขนาดความจุตั้งแต่ 8 – 110 ลิตร
 • Annovi RR Series รุ่น RR 15.20 N (Annovi RR Series) เป็นปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน ขนาดแรงดันสูงสุด 200 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงถึง 15 ลิตรต่อนาที 
 • สินค้าคุณภาพผลิตและนำเข้าจากอิตาลี
ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก Annovi RS Series Annovi RS Series ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนักที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน Annovi RS Series เหมาะ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นปั๊มน้ำคุณภาพระดับโลก ผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี มีจำหน่าย 1 รุ่น คือรุ่น RS 11.11 N ขนาดแรงดันสูงสุด 160 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงถึง 11 ลิตรต่อนาที Annovi RS Series ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก (Industry Pump) Annovi RS Series Specifications Pump Type Code Output Pressure Power RPM Weight l/min gpm bar psi hp kw N° giri/1′ kg RS 11.11 N [...]
 • Annovi XHW Series รุ่น XHW 11.17 N ปั๊มแรงดันสูงสำหรับงานหนักAnnovi XHW Seriesเหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • เป็นสินค้าคุณภาพนำผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี ขนาดแรงดันสูงสุด 170 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงถึง 11 ลิตรต่อนาที
 • Annovi XJS Series ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • มีจำหน่ายให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น คือรุ่น XJS 8.15 C และรุ่น XJS 11.14 C ขนาดแรงดันสูงสุด 150 และ  140 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด  8 และ 11 ลิตรต่อนาที ตามลำดับ
 • XM Series ปั๊มน้ำคุณภาพ สินค้าผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี (Made in Italy)  ชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือรุ่น XM 13.17N และรุ่น XM 13.17 C ให้ปริมาณน้ำสูงสุด 13 ลิตรต่อนาที
 • XM Series ปั๊มน้ำคุณภาพ สินค้าผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี (Made in Italy)  ชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือรุ่น XM 13.17N และรุ่น XM 13.17 C ให้ปริมาณน้ำสูงสุด 13 ลิตรต่อนาที
 • Annovi XT Series และ XTS Series ปั๊มแรงดันสูงชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน ปั๊มน้ำคุณภาพ สินค้าผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี (Made in Italy)
 • ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 2 รุ่น คือรุ่น XT 8.15 N และรุ่น XTS 8.15 N ขนาดแรงดันสูงสุด 150 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงสุด 8 ลิตรต่อนาที
 • Annovi XTV Series รุ่น XTV 3 G22 D ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • ปริมาณน้ำสูงสุดได้ถึง 11.4 ลิตรต่อนาที สินค้าคุณภาพผลิตและนำเข้าจากอิตาลี
 • Annovi XW Series และ XWL Series ปั๊มน้ำคุณภาพ สินค้าผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลี (Made in Italy) ปั๊ม แรงดันสูงชนิดทนงานหนัก เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ XW 21.28 N, XW 30.20 N, XWL 42.15 N และรุุ่น XWL 50.15 N ขนาดแรงดันสูงสุดตั้งแต่ 150-280 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงตั้งแต่ 21-50 ลิตรต่อนาที
 • Annovi 22 Series เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูงรุ่นล่าสุด จาก ANOVI (Made in Italy) รองรับการทำงานที่หลากหลาย ทำแรงดันน้ำสูงสุด 150 บาร์ ที่ปริมาณน้ำสูงถึง 900 ลิตรต่อชั่วโมง (รุ่น 7710) จึงสามารถขจัดคราบที่ฝังแน่น และกลิ่นสกปรกอย่างเด็ดขาด
 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรืองานที่ต้องการทำความสะอาดเป็นพิเศษ
 • Annovi 31 Series และ 4000 Series เครื่องดูดฝุ่นชนิดแห้งและเปียก รุ่นล่าสุดในตะกูล AR (ANNOVI) ที่ทั่วโลกไว้วางใจ เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่องานทำความสะอาดทุกชนิด
 • มีให้เลือกตั้งแต่รุ่น DIY (3000, 3200 และ 3300) ไปจนถึงรุ่นมือโปร (4100, 4200 และ 4400) เหมือนมีมืออาชีพมาทำความสะอาดให้
 • Annovi Fresh Fog เป็นเครื่องทำไอน้ำแบบ DIY สินค้าคุณภาพระดับโลก  Annovi Fresh Fog ผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลีออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก 
 • Annovi Fresh Fog เหมาะสำหรับงานทำความเย็นนอกสถานที่ เช่น ปิคนิค งานเลี้ยงในส่วนหลังบ้าน และทุกที่ ที่ต้องการความเย็น

Showing all 23 results